Kundaliniyoga är en fysisk och mental träningsteknik som består av rörelser, andnings- och fokuseringstekniker samt olika typer av meditationer. Det handlar om enkla, kraftfulla tekniker för avslappning och koncentration, utformade för att passa olika människor. Fokus ligger snarare på kraft och uthållighet än på avancerade kroppsställningar. Yoga är till för alla, oavsett ålder, kön och rörlighet – anpassning är alltid möjlig utifrån dina förutsättningar. Därför finner du olika inriktningar på Yogainstitutet.

Kundaliniyogan har sina rötter i Tibet och norra Indien.Kundalini är en livsenergi som ligger vilande och ofta outnyttjad inom var och en av oss, men som vi via yoga & andningsteknik kan hjälpa stressade nutidsmänniskor med att finna ro och utveckla sin personlighet.

Yogi Bhajan

Yogi Bhajan är den man som förde Kundaliniyogan till väst under slutet av 60-talet. Han emigrerade från Indien till USA och startade med att hålla kurser där. Han såg det skriande behovet av yoga, för att folk skulle hitta tillbaka till sig själva igen. Han startade därmed ganska snart yogalärarutbildningar så att Kundaliniyogan kunde spridas till alltfler. Idag finns Kundaliniyogan spridd både i öst och väst, i alla världsdelar finns den representerad, bl a USA, Singapore, Japan, inom Europeiska länder och även i Afrika, Sydamerika och Australien.

Yogi Bhajan har bl a byggt upp organisationer som 3HO, "Healthy, Happy, Holy" - en organisation för att främja yogan mellan människor. Helt enkelt ett sätt att förena de människor som vill leva mer hälsosamt, lite gladare och mera helhetligt.

yogi_bhajan

Kundaliniyoga i Sverige

Alltfler upptäcker Kundaliniyogans positiva effekter på kropp och själ. I Sverige blir det alltfler som utövar denna yogastil, mycket tack vare att den är lätt att lära. Kundaliniyogan är en mycket uppskattad yogaform på arbetsplatsen. Många företag har provat Kundliniyoga för sin personal, inte minst för rehabilitering av långtidssjukskriven personal.

I Sverige finns det idag flera hundra utbildade lärare i Kundaliniyoga som är spridda över landet. Söker du en lärare i just din stad kan du gå in på www. kundaliniyoga.nu och söka information om olika lärares kurser.

Kundaliniyogalärarutbildningen ges på 6 olika platser i landet: Göteborg, Stockholm, Solna, Linköping, Varberg och Umeå.

Yogans historia

Yoga kan dateras bak till minst 3000 år före Kristus. Det vet man eftersom yoga beskrivs i en gammal skrift, Rigveda, där det även berättades om livet vid floden Saraswati, som torkade ut vid den tiden. Yoga är alltså en flertusenårig teknik för andlig upplysning.

Yoga kom till västerlandet för lite mer än hundra år sedan. Att det skedde så sent beror kanske främst på att i Indien överfördes yoga endast från en mästare till dennes lärjunge, som i flera år fick ägna sig helt åt att tjäna sin mästare för att komma så långt som möjligt i sin utveckling mot andlig upplysning, vilket var själva syftet med yoga. När lärjungen var mogen att själv gå ut och söka sina lärjungar kunde yogan spridas vidare till ytterligare ett fåtal invigda.

Yoga kom till USA år 1893 med en indisk guru, Swami Vivekananda, som sedan följdes av flera.
I och med att yogan kom till västerlandet förändrades den till gruppträning i kursform mot betalning.
Kundaliniyoga kom till USA och Kanada med Yogi Bhajan år 1968, mitt under hippierörelsen, och passade lätt in i de freds- och kärleksbudskap som präglade den tidsandan. Yogi Bhajan grundade organisationen 3HO (Healthy, Happy, Holy Organization) och Sikh Dharma för att lära ut Kundaliniyoga  i väst. Yogi Bhajan lämnade sin kropp i oktober 2004.

Yogi Bhajan såg att behovet var stort här i väst för att få både kropp och själ i balans. Han bestämde sig då för att starta kurser där han kunde utbilda lärare i Kundaliniyoga. På så sätt har Kundaliniyogan sedan 60-talet kunnat sprida sig över ett stort antal länder. Kundaliniyoga finns i dag representerat i de flesta länder i väst och den ökar för varje dag. Nu börjar den även sprida sig till länder i öst såsom Kina och Singapore. Alltfler upptäcker Kundaliniyogans fördelar att få till sig mera hälsa, livskraft och självkännedom.

.