Affärsidé

Yogainstitutet ska verka för att sprida yogan i det svenska samhället, till privatpersoner, inom hälso- och sjukvården, på företag och inom skolor. 

Vi vill visa hur människor själva kan ta ansvar för sin egen hälsa och välbefinnande genom dessa yogiska tekniker.

Vi ingår i ett nätverk SKY (Sveriges Kundaliniyogalärares Riksförbund) där vi ser människan som en helhet. Vi arbetar också med att uppmuntra till att forskning initieras om yoga.

Företrädesvis riktar vi oss till Karlstads- och Värmlandsområdet samt angränsande län, men ska vara en knutpunkt för yogaintresserade runt om i Sverige och även Norge.

 

Vision 2012 10 02 10.44.54

Att yoga blir en integrerad del i skolor och inom hälso- och vårdinstitutioner vilket gagnar den enskilda människan såväl som samhället i stort. Att hjälpa människor att finna sin egen väg till hälsa och välbefinnande genom yoga.