I en tid av pressade tidsscheman, höga prestationskrav och stort informationsflöde kan yogan hjälpa oss till förbättrad hälsa och harmoni. Dess positiva medicinska och psykologiska effekter bekräftas av forskning i flertalet länder runt om i världen. I Sverige har t ex  Danderyds sjukhus forskat på personer som gjort yoga efter att ha fått hjärtinfarkt och då uppnått positiva resultat på bl a sänkt blodtryck och sänkta kortisolnivåer (stresshormoner). Karolinska Institutet har forskat kring yogans inverkan på kroniska ryggbesvär och rapporterar goda resultat, t o m att det var det mest kostnadseffektiva alternativet sett i relation till bl a gym. På Nora Vårdcentral har patienter med olika stressrelaterade symtom ingått i en studie där det bl a visade att oavsett besvär blev de flesta bättre, där parametrar som allmän stress, oro och ångest mättes, men även thoraxrörlighet som blev signifikant mycket bättre efter de yogapass som genomfördes med Medicinsk yoga. 

Yogan stärker både nerv- och körtelsystemet - en viktig faktor för hälsa. Matsmältningsapparaten och lymfsystemet stimuleras och du lär dig att andas på ett sätt som motverkar stress.

Internationella studier:

Newberg A, Wintering N, Khalsa DS
Meditation Effects on Cognitive Function and Cerebral Blood Flow in Subjects With Memory Loss: A Preliminary Study Journal of Alzheimer’s Disease, Vol 20, Page 517-526
(2010) Denna studie tar upp hur 14 personer med Alzheimer blivit bättre både i kognitiva funktioner och cerebralt blodflöde efter att ha gjort Kirtan kriya i 8 veckor. De hjärnscannades före och efter ocn neuropsykologiska tester utfördes.  De blev bättre rent verbalt och fick bättre minne. Vid mätning blev det signifikanta förändringar i prefrontala, superior frontala och superior parietala cortex i hjärnan.


Wang D, Rao H, Korczykowski M, Wintering N, Pluta J, Khalsa DS, Newbery A
Cerebral Blood Flow Changes Associated with Different Meditation Practices and Perceived Depth of Meditation Psychiatry Research: Neuroimaging, Vol 191, No 1,Page 60-67(20

(2011) Visar förändringar i hjärnan och hur de överensstämmer med vad meditations-utövaren har upplevt.

Fler publikationer:

Visar hur man kan vara mer medveten om interna delar inuti kroppen såsom hjärtrytm, då man mediterar. 

Denna studie gjordes under 90 dagars yoga och meditation med drogmissbrukare. Goda effekter uppnåddes hos de som genomgick programmet.

Litteraturstudie samt en liten studie med endast tre deltagare under 12 veckor visar förbättringar på afasi och finmotorik på strokespatienter.

Förändringar i hjärtrytm beroende av andningsmeditationer.

(2006) (2010)26 kvinnor o 7 män, 10 tillfällen med yoga under 4 månader, på stort svenskt företag, jämfördes med KBT-grupp. Inga signifikanta förändringar, men båda grupper hade positiva effekter på psykologiska (Själv-upplevd stress, stresshantering, ilska, utmattning, livskvalitet) och fysiologiska mätningar (blodtryck, hjärtrytm, urin-katekolaminer, uppmätt kortisol i saliven) som gjordes.Ingen skillnad mellan grupperna uppmättes men indikerar att både KBT och yoga är bra vid stresshantering.

 

Följande länk tar dig till54 health conditions benefited by yoga (with references)

Följande länk tar dig till: Sammanfattning av några studier om yoga i sina olika former