Gongutbildning Komplett

Gongutbildning komplett - start 20-21 juni med 2 introduktionsdagar

Från Tisdag 20 Juni 2017 -  09:00
Till Onsdag 21 Juni 2017 - 16:00

Denna utbildning innehåller tre tillfällen tillsammans, utöver det pedagogiska grundmaterialet on-line:

1. 20-21 juni Uppstartsdagar på Yogainstitutet - Detta är två Introduktionsdagar som du kan gå utan att gå resterande delar. Kostnad är 1 900 kr för introduktionen. Du bestämmer dig vidare då du är klar med denna helg. 

2. 24-25 augusti Återkopplingsdagar i samband med Järna Yogadagar där vi utför en gongpuja tillsammans (start kl 0900 på torsdag den 24/8)

3. 23-25 april 2018 Avslutningshelg på Yogainstitutet

Plats : Yogainstitutet, Sveagatan 14, (snett mittemot Herrhagskyrkan)
Kontakt : Birgitta Hedman birgitta@yogainstitutet.nu eller 070-23 77 894

Tillbaka

Hitta dina uppgifter

Så här registrerar du dig på kursen.

Skriv in din e-postadress och klicka på knappen "Hitta". Saknas någon uppgift om dig behöver du fylla i det i formuläret som kommer upp och klicka på knappen "Uppdatera mina uppgifter" som dyker upp när du ändrar i formuläret. Tryck därefter "Registrera mig på kurs". Om du är ny kund går du in på nästa flik och anger dina uppgifter och trycker på "Registrera mig på kursen".
Om du upplever problem med registreringen kontrollera att du fyllt i ALLA fält som är markerade med en stjärna (*).
Kunduppgifter
Alla fält markerade med * måste fyllas i för att registreringen skall kunna genomföras!

loading
loading