Yin och Yang med Lisa och Maja 13 augusti kl 15.00-17.30

Yogainstitutet Sveagatan 14, Karlstad, Karlstad, Sverige

  400 kr   Yinyoga, befriande dans, gongbad och meditation Yin och yang är två urkrafter som tillsammans bildar en helhet. De kompletterar varandra och är i ständig rörelse. Yin är den feminina kraften som förknippas med mörker, vila och varande. Yang är den maskulina kraften som förknippas med ljus, aktivitet och prestation. Vi behöver […]