Kundaliniyogalärarutbildning med Medicinsk yoga start Örebro augusti 2019

Kundaliniyogalärarutbildning med Medicinsk yoga – allt i ett – 1 år av personlig utveckling. Läs mer här