Meditationsdag mind & meditation 24/10

 

 

 

 

 

En heldags meditationsdag där vi omväxlande gör
längre meditationer med raster emellan.
En dag där sinnet blir lugnare. Läs mer här.