Medicinsk yoga med Birgitta start tisd 25 jan kl. 12.00-13.15, 8 ggr, online/på plats