Yogainstitutet samarbetar med Louise Embretsen-Lundqvist som är beteendevetare, KBT-terapeut och  Traumaterapeut.  

KBT (Kognitiv beteendeterapi) är en terapi form som handlar om konsten att hålla sig undersökande i frågan om vad som fungerar för klienten för att den ska uppnå sina mål. Utan dömande och förutfattade meningar skapa möjlighet för klienten till nya insikter, nyinlärning och korrigerande erfarenheter, samt hjälp till mening, värde och självrespekt.

Ett av de viktigaste målen med denna terapiform är att genom språket, tankarna och beteendet få klienten att bli medveten om sina känslor samt reglera och stå ut med sina känslor.

SE (somatic experience) eller traumaterapi är en terapimetod för att minska och upplösa efterverkningar av trauma (också kallat post traumatisk stress eller PTSD).

Terapin sker huvudsakligen genom samtal där särskilt fokus läggs på kroppsliga förnimmelser och reaktioner. Det kan exempelvis vara genom att gå tillbaka till ett minne en upplevd situation som varit jobbig och se vad det väcker för spänningar och förnimmelser i kroppen.

Louises terapi går oftast ut på att blanda dessa två metoder. Det handlar om att medvetandegöra och behandla alla elementen i människans helhet, minnen, tankar, känslor, handling och kropp.
 
Tidsbokning: Kontakta Louise på 076-812 81 25
 
För mer information: www.samtal-kbt.se