Bra källor om yoga

Sveriges Kundaliniyogalärares Riksförbund

Library of Teachings Här finner du en skattkista av Kundaliniyogapass och meditationer

3HO – Happy, Healthy, Holy Family – här finner du också många meditationer och yogapass.