Här finner du länkar till småfilmer för ditt yogautövande

 

Grundläggande andningsteknik inom Kundaliniyogan:  

Instruktion av långa djupa andetag

Instruktion av eldandning