Yoga hemma

Om du önskar yoga mer hemifrån så har vi i dagsläget en sluten grupp på Facebook med 50 yogapass. 
I augusti är priset 385 kr.

Hör av dig till birgitta@yogainstitutet.nu om du vill vara med i gruppen.

Här finner du länkar till småfilmer för ditt yogautövande:

 

Grundläggande andningsteknik inom Kundaliniyogan:  

Instruktion av långa djupa andetag

Instruktion av eldandning