De senaste 20 åren har mycket forskning gjorts på yoga och det finns mer än 1 600 vetenskapliga artiklar på yoga (Källa: Sara Hoy – Yoga, vetenskap och fakta). I en systematisk översikt över litteraturstudier visade det sig att yoga har positiv effekt i 277 studier av 306. Man kontrollerade 52 olika yogaformer och upptäckte ingen större skillnad mellan yogaformerna. Det handlade mer om vad deltagaren själv har för preferenser. De senaste 20 åren har det forskats en hel del på Kundaliniyoga och Medicinsk yoga både internationellt och i Sverige.

Att fokusera på det friska istället för det sjuka och göra förändringar därifrån är till stor hjälp.

Yogan stärker både nerv- och körtelsystemet – en viktig faktor för hälsa. Matsmältningsapparaten och lymfsystemet stimuleras och du lär dig att andas på ett sätt som motverkar stress och som stärker hälsan. Andningstekniken är ofta en av de främsta anledningarna till den stora förbättringen hos individen. Förbättrad sömn är en effekt som framstår i flera studier.

Här visas några studier som gjorts på Kundaliniyoga och Medicinsk yoga:

Nedan följer andra yogastudier från andra yogastilar:

Förändringar i hjärtrytm beroende av andningsmeditationer.

Forskning på Yoga i skolan (Zip-filer med flera studier):

https://hu-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/khalsa_hms_harvard_edu/EUQ2_zVf371BqXvPCTaiDMQBCVc0gwkNB2YtdAFoNTiGkg?e=gmG1iO

https://hu-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/khalsa_hms_harvard_edu/EYr3WgPaTc1Go7KwEJSXQlUBCBcOXL91Jx6NSiJjSZnLGA?e=uGyUzw

 

Studie på Mindfulness i skolan i Sverige:

https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12889-018-6145-7