Om Kundaliniyoga

Kundaliniyoga är en fysisk, mental och andlig form av yoga som består av rörelser,
andnings- och fokuseringstekniker, avslappning samt olika typer av meditationer. Det
handlar om enkla men kraftfulla tekniker där du i egen takt stärker dig själv, finner lugnet
på insidan samtidigt som kroppen och sinnet blir mer flexibelt. Fokus ligger snarare på kraft
och uthållighet än på avancerade kroppsställningar. Vi tränar vår närvaro i stunden, vilket
får positiva effekter i vår övriga vardag. Yoga är till för alla, oavsett ålder, kön och rörlighet
– anpassning är alltid möjlig utifrån dina förutsättningar.

Kundaliniyogan har ofta en effekt redan vid första tillfället, men det är bra att gå några gånger för att känna effekterna i dig på olika områden; andning, rörelse, avslappning och meditation. I Sverige finns det idag många yogalärare inom Kundaliniyoga och flera Kundaliniyogalärarutbildningar på olika orter i landet. Du hittar mer info på SKY – Sveriges Kundaliniyogalärares Riksförbunds hemsida.
www.kundaliniyoga.nu

När du yogar hos oss kan du förlita dig på följande rättigheter:

Kundaliniyogans historia

Kundaliniyogan är en av de äldsta yogaformerna och har sina rötter i Tibet och norra Indien.
Det var från början en genom årtusenden hemlig yogaform som lärdes ut från mästare till
elev och endast ett fåtal ur familjen fick möjlighet att ta del av den. Kundalini är den livsenergi
som vi alla har vilande inom oss, och som vi genom andning, yoga och meditation kan väcka
för att få tillgång till hela vår potential som människor. Kundaliniyoga är en uråldrig
yogatradition som är lika användbar för den stressade nutidsmänniskan idag som för 5000 år
sedan.

Kundaliniyoga kom till Sverige under 90-talet genom Tomas Frankell. Den har sedan spridit sig över hela Sverige och finns snart i varje stad och även på landsbygden. Yogalärare med minst 1 års utbildning undervisar på klasserna. De flesta har längre erfarenhet av eget utövande av yogan.

Göran Boll utvecklade en del av Kundaliniyogan som han kallade Medicinsk yoga och senare vidareutvecklade till Mediyoga. På Yogainstitutet kör vi en mildare variant av Kundaliniyogan på våra Medicinska yogaklasser, där vi också använder de yogapass som varit med i flera publicerade vetenskapliga studier med positiva resultat såsom Kundaliniyoga vid GAD (General Anxiety Disorder); Medicinsk yoga mot stress – studie vid Nora Vårdcentral.

Yogi Bhajan

Yogi Bhajan är den man som förde Kundaliniyogan till väst under slutet av 60-talet. År 1968
emigrerade han från Indien till USA, mitt under hippierörelsen, och såg omgående det stora
behovet av yoga. Han ansåg att västerlänningarna behövde just en sådan kraftfull och
effektiv teknik som Kundaliniyogan för att må bättre och få både kropp och själ i balans.
Han började undervisa i Kundaliniyoga och även utbilda nya lärare så att Kundaliniyogan
kunde spridas till alltfler.
Yogi Bhajan grundade organisationen 3HO, “Healthy, Happy, Holy Organization” – en
organisation för att förena de människor som vill leva mer hälsosamt, i mer glädje och
helhet – och på så vis skapa en världsomfattande familj och alltså kunna fortsätta att
sprida Kundaliniyogan inom familjen. 3HO är en icke trosbunden organisation och
Kundaliniyoga praktiseras över hela världen oavsett vilken religion man tillhör. 3HO deltar
idag regelbundet i konferenser för fred, miljöfrågor och mänskliga rättigheter.
Yogi Bhajans främsta syfte var inte att få egna anhängare utan att utbilda nya lärare. Han är
författare till ett stort antal böcker och han reste över hela världen för att undervisa i
Kundaliniyoga. Han jobbade för att föra samman olika religösa traditioner, han engagerade
sig väldigt mycket för att höja kvinnors självkänsla, startade vårdhem för missbrukare och
introducerade yoga som en del av fängelsevården. Yogi Bhajan verkade för fred, glädje,
humor och kärlek.

Den 6 oktober 2004 lämnade han sin kropp, men Kundaliniyogan enligt Yogi Bhajan har
sedan slutet av 60-talet spridit sig till alla världsdelar och finns representerat i de flesta
länder. Allt fler upptäcker Kundaliniyogans fördelar för att få till sig mer hälsa, livskraft och
självkännedom.

Tyvärr har det på senare tid framkommit olika anklagelser mot honom. Vi lyssnar till de som lidit av hans övergrepp och känner med de som har varit utsatta. Vi lyssnar till “Don´t love me – love my teachings”. Vi har aldrig glorifierat Yogi Bhajan och vi är endast tacksamma över den lära han gav vidare till mänskligheten. Utan den hade vi inte haft dessa fina verktyg inför framtiden. Hans lära funkar. Men hans beteende tar vi starkt avstånd ifrån.