Affärsidé

Yogainstitutet ska verka för att sprida yogan i det svenska samhället, till privatpersoner, inom hälso- och sjukvården, på företag och inom skolor. 

Vi visar hur människor själva kan ta ansvar för sin egen hälsa och välbefinnande genom yogiska tekniker.

Vi ingår i nätverket SKY (Sveriges Kundaliniyogalärares Riksförbund) där vi ser människan som en helhet. Vi arbetar också med att uppmuntra till att forskning initieras om yoga.

Företrädesvis riktar vi oss till Karlstads- och Värmlandsområdet samt angränsande län, men ska även vara en knutpunkt för yogaintresserade runt om i Sverige och Norge, samt internationellt för vidareutbildningar i Kundaliniyoga.

Vision 

Att yoga blir en integrerad del i skolor och inom hälso- och vårdinstitutioner vilket gagnar den enskilda människan såväl som samhället i stort. Vi ser hela människan och vill genom våra kurser stödja alla till att finna sin egen väg till hälsa och välbefinnande genom yogans olika tekniker.